gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

艾辰-谁与归(DJ苏鹤版)(DJ苏鹤 remix) - DJ苏鹤

艾辰-谁与归(DJ苏鹤版)(DJ苏鹤 remix)-DJ苏鹤.mp3
[00:00.000] 作词 : 艾辰 [00:00.501] 作曲 : DJ苏鹤...
[00:00.000] 作词 : 艾辰
[00:00.501] 作曲 : DJ苏鹤
[00:01.03]全世界最好的苏鹤remix
[00:01.96]许风雨偕行 生死亦相随
[00:04.69]什么?春兰!!!
[00:06.03]乾坤一色雪霏霏
[00:09.77]霏霏白雪压枝垂
[00:14.14]立身朝阳之背
[00:15.76]殊途无讳
[00:17.80]情若磐石何以畏
[00:21.44]垂枝又发新红蓓
[00:25.26]蓓红沁雪一寸绯
[00:29.21]此夜烛影成对
[00:31.23]合卺一杯
[00:33.04]许风雨偕行 生死亦相随
展开