gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

戒不掉(原声版) - 欧阳耀莹

戒不掉(原声版)-欧阳耀莹.mp3
[00:00.000] 作词 : 邓志舜 [00:01.000] 作曲 : KYS [...
[00:00.000] 作词 : 邓志舜
[00:01.000] 作曲 : KYS
[00:02.10]编曲 : KYS
[00:14.74]今天开始新出发吗
[00:19.01]留过了疤
[00:22.36]忘记了吗
[00:27.99]窗纱边餐台的配搭
[00:32.27]曾经种花
[00:35.66]如今暗哑
[00:39.63]谁从屏幕里看从前
[00:42.88]而谁停下企我门前
[00:46.35]犹如是十八岁的青年很讨厌
[00:52.86]谁人愿伴你到成年
[00:56.38]停留尘俗世里浮潜
[00:59.72]挽两臂伴你旅行如途中加冕
[01:06.28]只可惜风景都错过
[01:09.63]差一点方可亲吻我
[01:12.98]喜欢这触摸俘虏我
[01:15.67]而你怯懦
[01:19.69]当天的街巷中碰过
[01:22.83]吹起的烟圈中说破
[01:26.38]心中这一位英俊少年的爱火
[01:31.48]可烧伤我
[01:40.65]Huh hah hah
[01:47.05]Huh hah hah
[01:53.66]Huh hah hah
[02:00.51](以下段落作曲作词:街道办/KT)
[02:01.51]重新出发吗 huh
[02:04.87]更渴望未来
[02:07.30]以往这少年懂爱吗
[02:11.38]仿佛不够
[02:14.78]成长会进化吗
[02:18.08]也信念自由
[02:20.62]我爱这少年讽刺吗
[02:24.78]这花开吗
[02:31.93]这花开吗
[03:01.12]监制 : KYS
展开