gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

喜欢你(翻自 陈洁仪) - Rody Du

喜欢你(翻自 陈洁仪)-Rody Du.mp3
[00:00.000] 作词 : 梁文福 [00:01.000] 作曲 : 梁文...
[00:00.000] 作词 : 梁文福
[00:01.000] 作曲 : 梁文福
[00:06.185]编曲 : 吴庆隆
[00:06.427]
[00:06.675]监制 : 许环良
[00:07.677]
[00:07.936]
[00:09.427]
[00:22.184]喜欢你
[00:24.930]
[00:24.930]给我你的外衣
[00:28.180]
[00:28.434]让我像躲在你身体里
[00:34.186]
[00:34.427]喜欢你
[00:37.184]
[00:37.184]借我你的梳子
[00:40.183]
[00:40.435]让我用柔软头发吻你
[00:46.123]
[00:46.376]喜欢你
[00:48.873]
[00:49.116]车窗上的雾气
[00:52.367]
[00:52.615]仿佛是你的爱在呼吸
[00:58.351]
[00:58.351]喜欢你
[01:01.108]
[01:01.360]那微笑的眼睛
[01:04.360]
[01:04.607]连日落也看作唇印
[01:13.048]
[01:13.297]我喜欢这样跟着你
[01:16.036]
[01:16.295]随便你带我到哪里
[01:19.469]
[01:19.469]你的脸
[01:20.728]
[01:20.728]慢慢贴近
[01:21.977]
[01:22.226]明天也慢慢地慢慢清晰
[01:24.970]
[01:25.225]我喜欢你爱我的心
[01:28.229]
[01:28.229]轻触我每根手指感应
[01:30.913]
[01:31.165]我知道
[01:32.414]
[01:32.663]它在诉说着你承诺言语
[01:46.424]
[01:46.663]喜欢你
[01:49.162]
[01:49.416]车窗上的雾气
[01:52.660]
[01:52.913]仿佛是你的爱在呼吸
[01:58.485]
[01:58.731]喜欢你
[02:00.723]
[02:00.981]那微笑的眼睛
[02:04.233]
[02:04.475]连日落也看作唇印
[02:12.980]
[02:13.221]我喜欢这样跟着你
[02:15.974]
[02:16.230]随便你带我到哪里
[02:19.410]
[02:19.410]你的脸
[02:20.664]
[02:20.664]慢慢贴近
[02:21.919]
[02:22.164]明天也慢慢地慢慢清晰
[02:25.160]
[02:25.160]我喜欢你爱我的心
[02:28.450]
[02:28.450]轻触我每根手指感应
[02:31.200]
[02:31.200]我知道
[02:33.956]
[02:34.211]它在诉说着你承诺言语
[02:58.402]
[02:58.402]我喜欢这样跟着你
[03:01.401]
[03:01.401]随便你带我到哪里
[03:04.651]
[03:04.651]你的脸
[03:05.568]
[03:05.568]慢慢贴近
[03:06.829]
[03:07.071]明天也慢慢地慢慢清晰
[03:10.068]
[03:10.328]我喜欢你爱我的心
[03:13.078]
[03:13.078]轻触我每根手指感应
[03:16.076]
[03:16.320]我知道
[03:18.320]
[03:18.568]它在诉说着你承诺言语
[03:22.067]
[03:22.067]我喜欢这样跟着你
[03:25.076]
[03:25.325]随便你带我到哪里
[03:28.317]
[03:28.575]你的脸
[03:29.825]
[03:29.825]慢慢贴近
[03:30.826]
[03:31.085]明天也慢慢地慢慢清晰
[03:34.066]
[03:34.323]我喜欢你爱我的心
[03:37.077]
[03:37.077]轻触我每根手指感应
[03:39.816]
[03:40.074]我知道
[03:41.318]
[03:41.566]它在诉说着你承诺言语
[03:46.072]
[03:46.324]我知道
[03:47.815]
[03:48.074]它在诉说着你承诺言语
展开