gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

ปลิว - พลอยชมพู

ปลิว-พลอยชมพู.mp3
[00:00.0]ปลิว - พลอยชมพู [00:16.25] [00:16.25]ไ...
[00:00.0]ปลิว - พลอยชมพู
[00:16.25]
[00:16.25]ได้เพียงแต่ยืนอยู่ไกล ๆ ได้เพียงแต่มองจากในเงา
[00:23.64]只能站在远远的地方 只能从影子看你
[00:23.64]เฝ้าดูเรื่องราวผู้คนล้อมรอบตัวเธอ
[00:31.02]只能在你周围注视着你
[00:31.02]ไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้น และคงไม่มีวันนั้นเลย
[00:38.41]不曾有我在 也许也不会有那天
[00:38.41]ฉันทำได้เพียงให้ความฝันปลอบใจในค่ำคืน
[00:45.32]我能做的就是在深夜的梦中自我安慰
[00:45.32]แค่เฝ้ามอง แค่ชื่นใจ แค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไป
[00:52.2]只是注视 只是开心 只是犹如风雨过境
[00:52.2]เผื่อเธอรับรู้ เผื่อเธอจะมองมาสักครั้งนึง
[00:57.21]若是你知道 若是你看过来 仅一次
[00:57.21]อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
[01:02.44]心中纵有千言万语
[01:02.44]บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ
[01:06.19]却无法对你说任何一词
[01:06.19]เปล่งได้แค่เสียงเบา เบา
[01:10.5]静静的一人
[01:10.5]ในยามลำพัง ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
[01:15.4]独自守护 说我爱你 我爱你
[01:15.4]อยากให้ได้ยินคำในหัวใจ
[01:18.18]想让你听到我心中的倾诉
[01:18.18]แต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอ
[01:21.0]却无法到达你那里
[01:21.0]หนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลม
[01:25.520004]爱会被风吹走
[01:25.520004]ก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไป
[01:44.92]在到达你的心之前 而后飘散
[01:44.92]แม้มันจะมีอยู่บางครั้ง
[01:48.43]有没有哪一次
[01:48.43]ที่เราเผอิญได้ใกล้กัน
[01:52.14]我们能偶然靠近
[01:52.14]สายตาจากเธอก็มองข้ามผ่านไปอยู่ทุกที
[01:59.32]你的眼神也将注视
[01:59.32]แค่เฝ้ามอง แค่ชื่นใจ แค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไป
[02:05.95]只是注视 只是开心 只是犹如风雨过境
[02:05.95]เผื่อเธอรับรู้ เผื่อเธอจะมองมาสักครั้งนึง
[02:11.58]若是你知道 若是你看过来 仅一次
[02:11.58]อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
[02:16.25]心中纵有千言万语
[02:16.25]บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ
[02:19.95999]却无法对你说任何一词
[02:19.95999]เปล่งได้แค่เสียงเบา เบา
[02:24.72]静静的一人
[02:24.72]ในยามลำพัง ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
[02:28.91]独自守护 说我爱你 我爱你
[02:28.91]อยากให้ได้ยินคำในหัวใจ
[02:31.23]想让你听到我心中的倾诉
[02:31.23]แต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอ
[02:34.77]却无法到达你那里
[02:34.77]หนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลม
[02:39.33]爱会被风吹走
[02:39.33]ก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไป
[03:00.74]在到达你的心之前 而后飘散
[03:00.74]อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
[03:07.67]心中纵有千言万语
[03:07.67]และอยากให้เธอได้ยิน ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
[03:14.21]想让你听到 说我爱你 我爱你
[03:14.21]อยากให้ได้ยินคำในหัวใจ
[03:15.96]想让你听到我心中的倾诉
[03:15.96]แต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอ
[03:19.24]却无法到达你那里
[03:19.24]หนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลม
[03:22.8]爱会被风吹走
[03:22.8]ก่อนถึงใจเธอแล้วก็คง
[03:27.03]在到达你的心之前 而后也许
[03:27.03]อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
[03:30.5]心中纵有千言万语
[03:30.5]บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ
[03:33.64]却无法对你说任何一词
[03:33.64]เปล่งได้แค่เสียงเบา เบา
[03:37.41]静静的一人
[03:37.41]ในยามลำพัง ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
[03:43.45]独自守护 说我爱你 我爱你
[03:43.45]อยากให้ได้ยินคำในหัวใจ
[03:48.45999]想让你听到我心中的倾诉
[03:48.45999]แต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอ
[03:52.29001]却无法到达你那里
[03:52.29001]หนึ่งคำว่ารักคงปลิวไปตามแรงลม
[03:56.84]爱会被风吹走
[03:56.84]ก่อนถึงใจเธอแล้วก็คงสลายไป
[04:01.084]在到达你的心之前 而后飘散
展开