logo 歌曲宝
 gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

人生不过一百年 - 袁接伟

人生不过一百年-袁接伟.mp3
[00:03.720] [00:04.327] [00:05.776]怎么过 [00:07.9...
[00:03.720]
[00:04.327]
[00:05.776]怎么过
[00:07.999]也就是一辈子
[00:16.130]怎么活
[00:23.103]也不过一百年
[00:29.214](过就要过得有滋有味)
[00:32.152](活就要活得神采飞扬)
[00:35.584](过就要过得有滋有味)
[00:39.502](活就要活得神采飞扬)
[00:43.666]过就要过得有滋有味
[00:49.052]活就要活得神采飞扬
[00:54.063]男儿有胆气
[00:58.400]仗剑走天涯
[01:02.550]女儿有剑心
[01:06.014]柔情满山冈
[01:09.667]七剑合壁
[01:12.601]我们相知相遇
[01:16.678]为了美好的家园
[01:20.240]我们相守相望
[01:24.840]相守相望到永远
展开