gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

Xin Đừng Nhấc Máy(Remix) - Masew,B Ray,Han Sara,圈圈菌

Xin Đừng Nhấc Máy(Remix)-Masew,B Ray,Han Sara,圈圈菌.mp3
[00:00.78]If you see me calling [00:02.26]Thì xin...
[00:00.78]If you see me calling
[00:02.26]Thì xin em không nhấc máy
[00:04.04]Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
[00:07.21](I'm talking 'bout) When you see me calling
[00:09.74]Thì xin em không nhấc máy
[00:11.54]'Cause when that Henny hit me
[00:13.14]Thì cool boy cũng trở thành lầy
[00:15.01]I'm talking 'bout love
[00:16.83]I'm talking 'bout you
[00:18.67]I'm talking 'bout all the things you said you'd wanted us to do
[00:22.50]I'm taking 'bout Moet, Rose, Chardannay
[00:24.74]Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me
[00:27.00]Girl you know I gotta keep it real right now
[00:28.81]Anh có thói quen khi say là kêu vài đào
[00:30.80]Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa
[00:33.29]Anh chỉ gọi, để hỏi cơm hôm nay ăn chưa?
[00:34.92]Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa?
[00:36.64]Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa?
[00:38.75]Em biết anh là thế, mà đã thế
[00:40.53]Em còn suy, em còn nghĩ, em còn trách làm chi?
[00:42.57]Anh biết anh như cục ghèn trong mắt
[00:44.16]Bởi vì em chỉ có ghét for me
[00:46.75]Baby nghe anh nói một lần được không?
[00:48.41]Tên anh hiện trên màn hình, em có trượt không?
[00:50.34]Nếu em muốn ghét, anh nói trước
[00:52.07]Tụi nó ghét anh ngoài kia, cũng phải tốn gần chục năm
[00:54.41]Vậy thì, nếu em muốn đêm nay không ngủ
[00:56.35]Đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ
[00:58.28]Ngực cong, mông thủ
[01:00.15]Nhặt cây bút chì when I C U
[01:01.66]If you see me calling,
[01:03.52]Thì xin em không nhấc máy,
[01:05.21]Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này,
[01:08.69](I'm talking 'bout) When you see me calling,
[01:11.08]Thì xin em không nhấc máy,
[01:12.89]'Cause when that Henny hit me,
[01:14.94]Thì cool boy cũng trở thành lầy,
[01:16.61]I'm talking 'bout love,
[01:18.16]I'm talking 'bout you,
[01:19.99]I'm talking 'bout all the things you said you'd wanted us to do,
[01:23.88]I'm taking 'bout Moet, Rose, Chardannay,
[01:26.40]Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me,
[01:28.43]Girl you know I gotta keep it real right now,
[01:30.27]Anh có thói quen khi say là kêu vài đào,
[01:46.95]I'm talking 'bout love
[01:48.78]I'm talking 'bout you
[01:50.71]I'm talking 'bout all the things you said you'd wanted us to do
[01:54.47]I'm taking 'bout Moet, Rose, Chardannay
[01:56.62]Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me
[01:59.03]Girl you know I gotta keep it real right now
[02:01.02]Anh có thói quen khi say là kêu vài đào
[02:02.93]Anh không phải công tử nhưng thích tiêu xài hao
[02:04.87]**** all 'em haters and how they feel right now
[02:06.73]Nói mấy con bạn em, nếu tụi mày giỏi
[02:08.76]Thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi
[02:10.81]I know, I know, baby I'm an asshole
[02:12.81]But that's because you the shit though
[02:15.33]Lọt vào mắt xanh, thì phải biếc
[02:16.66]Như là học sinh tan học, baby, anh không có tiết đâu
[02:19.18]Vậy thì sao em phải giữ lại
[02:21.07]Là vì một ai?
[02:22.21]Quá nhiều lãng phí cho người sai
[02:24.96]Chẳng còn gì để phải nói
[02:26.79]Chẳng cần gọi thêm
[02:28.04]Thất hứa chính là lời khai kẻ gian dối
[02:30.66]Oh, baby, vậy xin anh đừng nói thêm gì
[02:33.70]If you see me calling (callin')
[02:35.55]Thì xin em không nhấc máy (nhấc máy)
[02:37.61]Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
[02:40.57](I'm talking 'bout) When you see me calling
[02:43.04]Thì xin em không nhấc máy
[02:44.92]'Cause when that Henny hit me
[02:46.69]Thì cool boy cũng trở thành lầy
[02:48.49](I'm talking 'bout)
[03:04.35]If you see me calling (callin')
[03:06.31]Thì xin em không nhấc máy (nhấc máy)
[03:08.03]Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
[03:11.40](I'm talking 'bout) When you see me calling
[03:13.85]Thì xin em không nhấc máy
[03:15.70]'Cause when that Henny hit me
[03:17.26]Thì cool boy cũng trở thành lầy
展开