gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

喜欢你(翻自 火鸡) - 清风大魔王

喜欢你(翻自 火鸡)-清风大魔王.mp3
[00:00.000] 作词 : 梁文福 [00:01.000] 作曲 : 梁文...
[00:00.000] 作词 : 梁文福
[00:01.000] 作曲 : 梁文福
[00:06.185]作曲 : 梁文福
[00:07.434]
[00:08.685]作词 : 梁文福
[00:09.935]
[00:11.685]编曲Arranger : 王大夫
[00:20.934]
[00:23.435]喜欢你
[00:25.185]
[00:25.436]给我你的外衣
[00:29.435]
[00:29.935]让我像躲在你身体里
[00:36.185]
[00:36.685]喜欢你
[00:39.186]
[00:39.685]借我你的梳子
[00:43.435]
[00:44.185]让我用柔软头发吻你
[00:50.185]
[00:50.935]喜欢你 车窗上的雾气
[00:57.435]
[00:58.186]仿佛是你的爱在呼吸
[01:04.436]
[01:05.186]喜欢你
[01:07.436]
[01:08.936]那微笑的眼睛
[01:11.935]
[01:14.436]连日落也看作唇印
[01:21.936]
[01:22.687]我喜欢这样跟着你
[01:25.436]
[01:26.436]随便你带我到哪里
[01:29.186]
[01:29.687]你的脸
[01:30.686]
[01:31.186]慢慢贴近
[01:32.687]
[01:33.936]明天也慢慢地慢慢清晰
[01:36.187]
[01:36.937]我喜欢你爱我的心
[01:39.436]
[01:40.187]轻触我每根手指感应
[01:42.937]
[01:43.437]我知道
[01:44.937]
[01:45.687]它在诉说着你承诺言语
[02:00.937]
[02:01.687]喜欢你
[02:04.187]
[02:04.687]车窗上的雾气
[02:08.188]
[02:08.937]仿佛是你的爱在呼吸
[02:14.937]
[02:15.687]喜欢你
[02:18.188]
[02:18.938]那微笑的眼睛
[02:22.188]
[02:22.937]连日落也看作唇印
[02:28.687]
[02:29.688]我喜欢这样跟着你
[02:32.687]
[02:33.188]随便你带我到哪里
[02:36.188]
[02:36.938]你的脸
[02:37.938]
[02:38.688]慢慢贴近
[02:39.688]
[02:40.438]明天也慢慢地慢慢清晰
[02:43.188]
[02:43.938]我喜欢你爱我的心
[02:46.688]
[02:47.188]轻触我每根手指感应
[02:50.188]
[02:50.938]我知道
[02:51.938]
[02:53.438]它在诉说着你承诺言语
[02:57.188]
[02:57.939]我喜欢这样跟着你
[03:00.938]
[03:01.939]随便你带我到哪里
[03:04.689]
[03:05.439]你的脸
[03:06.189]
[03:06.939]慢慢贴近
[03:08.188]
[03:09.189]明天也慢慢地慢慢清晰
[03:11.439]
[03:12.438]我喜欢你爱我的心
[03:13.438]
[03:15.689]轻触我每根手指感应
[03:18.939]
[03:19.439]我知道
[03:20.189]
[03:20.689]它在诉说着你承诺言语
[03:28.439]
[03:29.189]我知道
[03:30.439]
[03:31.939]它在诉说着你承诺言语
展开