gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

风块哭 - 黄妃

风块哭-黄妃.mp3
[02:48.31][00:53.17]拜六的暗眠 阮竖伫pub的门边 [02...
[02:48.31][00:53.17]拜六的暗眠 阮竖伫pub的门边
[02:56.97][01:01.59]提一罐cola旋来旋去 无知欲去叼位
[03:06.03][01:11.48]茫茫的深更 阮是孤雁飞上天
[03:15.23][01:20.55]阮看无你找无你
[03:19.80][01:25.97]你到底是伫叼位
[04:01.25][03:23.77][01:30.44]哦~风块哭
[04:03.76][03:26.79][01:33.35]敢目屎流鸟只伫彼哮
[04:10.85][03:33.82][01:40.12]冻露水的红花 甲打断线的风吹
[04:15.46][03:38.59][01:44.72]阮知欲飞去叼
[04:19.51][03:42.63][01:49.13]哦~风块哭
[04:22.45][03:45.21][01:52.23]春风做伊走 阮敢伫此哮
[04:29.02][03:52.12][01:58.86]I just can't stop. Miss you my love
[04:33.94][03:57.12][02:04.87]阮敢目屎流
展开