gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

FLY - ANU

FLY-ANU.mp3
[00:00.0]FLY (飞) - ANU [00:00.447]词:ANU [00:00....
[00:00.0]FLY (飞) - ANU
[00:00.447]词:ANU
[00:00.726]曲:ANU
[00:01.002]推广:麻雀音乐人
[00:21.262]འཕུར
[00:22.701]飞
[00:22.701]འཕུར་འདོད་དུས།
[00:25.809]当你想展翅翱翔之时
[00:25.809]འཕུར
[00:27.324]飞
[00:27.324]ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
[00:30.843]突破命运的束缚
[00:30.843]རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན།
[00:34.669]若想自由飞翔
[00:34.669]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[00:37.15]从此刻飞翔
[00:37.15]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[00:39.906]从此刻飞翔
[00:39.906]འཕུར
[00:42.63]飞
[00:42.63]རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[00:47.328]如果想追寻自己内心深处的灵魂
[00:47.328]རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[00:51.726]如果想追寻自己最初的梦想
[00:51.726]འཕུར་་་་
[00:54.118]飞
[00:54.118]འཕུར་་ཡ་་་་་་་
[00:56.681]飞吧
[00:56.681]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:01.342]若不飞翔,生命将会流逝
[01:01.342]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:05.779]若不飞翔,梦想将会破灭
[01:05.779]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:10.573]若不飞翔,生命将会流逝
[01:10.573]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:15.217]若不飞翔,梦想将会破灭
[01:15.217]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:19.889]若不飞翔,生命将会流逝
[01:19.889]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:23.124]若不飞翔,梦想将会破灭
[01:23.124]དེ་ནས་རང་དབང་གི་གཤོག་པ་དེ་བརྐྱངས་ནས།
[01:24.781]展开自由的翅膀
[01:24.781]དེ་ནས་ངོ་མཚར་གྱི་རྨི་ལམ་དེ་ཁྱེར་ནས།
[01:27.406]带着神奇的梦想
[01:27.406]འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྒལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་འཕུར།
[01:32.224]穿过轮回飞往幸福之地
[01:32.224]དེ་ནས་ཆེས་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་དེ་འཚོལ་ལ་འཕུར།
[01:36.380005]追寻内心深处的灵魂
[01:36.380005]འཕུར་ར།
[02:00.123]飞吧
[02:00.123]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[02:04.616]若不飞翔,梦想将会破灭
[02:04.616]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:09.237]若不飞翔,生命将会流逝
[02:09.237]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[02:13.773]若不飞翔,梦想将会破灭
[02:13.773]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:18.757]若不飞翔,生命将会流逝
[02:18.757]འཕུར
[02:20.412]飞
[02:20.412]འཕུར་འདོད་དུས།
[02:23.647]当你想展翅翱翔之时
[02:23.647]འཕུར
[02:25.396]飞
[02:25.396]ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ།
[02:28.429]解脱枯燥乏味的生活
[02:28.429]ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན།
[02:32.34601]若想获得生命的灿烂
[02:32.34601]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[02:34.969]从此刻飞翔
[02:34.969]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[02:37.562]从此刻飞翔
[02:37.562]འཕུར
[02:40.162]飞
[02:40.162]རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[02:44.637]如果想追寻自己最美的微笑
[02:44.637]རང་གི་ཆེས་རང་ཉིད་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[02:49.4]如果想追寻最真实的自己
[02:49.4]འཕུར་་་་
[02:51.2]飞
[02:51.2]འཕུར་ཡ་་་་་་་
[02:54.363]飞吧
[02:54.363]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:59.123]若不飞翔,生命将会流逝
[02:59.123]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:03.518]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:03.518]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:07.977]若不飞翔,生命将会流逝
[03:07.977]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:12.262]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:12.262]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:17.823]若不飞翔,生命将会流逝
[03:17.823]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:21.156]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:21.156]ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
[03:22.485]突破命运的束缚
[03:22.485]རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན་འཕུར་ར།
[03:24.984]若想自由飞翔
[03:24.984]རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:28.494]如果想追寻自己内心深处的灵魂
[03:28.494]རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:34.044]如果想追寻自己最初的梦想
[03:34.044]ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ་ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན་འཕུར་ར།
[03:35.94699]解脱乏味的生活获得生命的灿烂
[03:35.94699]རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:40.145]追寻自己最美的微笑
[03:40.145]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:44.149]若不飞翔,生命将会流逝
[03:44.149]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:47.728]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:47.728]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:49.187]若不飞翔,生命将会流逝
[03:49.187]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:52.929]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:52.929]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:57.187]若不飞翔,生命将会流逝
[03:57.187]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:58.762]若不飞翔,梦想将会破灭
[03:58.762]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[04:03.483]若不飞翔,梦想将会破灭
[04:03.483]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[04:08.045]若不飞翔,生命将会流逝
[04:08.045]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[04:12.724]若不飞翔,生命将会流逝
[04:12.724]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[04:15.286]若不飞翔,梦想将会破灭
[04:15.286]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[04:17.547]若不飞翔,梦想将会破灭
[04:17.547]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླ
[04:25.04]若不飞翔,梦想将会破灭
展开