gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

悬溺 - 葛东琪

悬溺-葛东琪.mp3
[00:00.0]悬溺 - 葛东琪 [00:01.33]词:葛东琪 [00:02...
[00:00.0]悬溺 - 葛东琪
[00:01.33]词:葛东琪
[00:02.31]曲:葛东琪
[00:03.13]编曲:葛东琪
[00:03.85]录音师:葛东琪
[00:04.5]混音师:葛东琪
[00:05.06]制作人:葛东琪
[00:05.79]推广:刘维刚
[00:06.89]发行:湖南音讯影视传媒有限公司
[00:30.4]我主张制止不了就放任
[00:38.37]这欲望与绝望之争
[00:44.81]余温她却喜欢过门
[00:50.52]临走呢
[00:51.99]还随手关了灯
[00:56.65]So funny
[00:57.42]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:00.7]Ya i ya i ya i ya i
[01:03.93]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:07.25]It's so funny ya i ya i
[01:10.9]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:13.979996]Ya i ya i ya i ya i
[01:17.33]It's so funny ya i ya i ya i ya i ya
[01:20.66]Ya i ya i ya i ya i
[01:51.770004]我主张克制不了就放任
[01:58.42]悬上该有的天真
[02:04.81]起伏在于喜怒哀乐
[02:10.48]松了绳
[02:12.41]大不了无人问
[02:17.36]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:20.6]Ya i ya i ya i ya i
[02:23.92]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:27.38]It's so funny ya i ya i
[02:30.52]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:34.01]Ya i ya i ya i ya
[02:37.31]It's so funny ya i ya i ya i ya i ya
[02:40.86]Ya i ya i ya i ya
[02:42.85]有什么话要说
展开